Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet efterforsker en sag, der involverer dette domænenavn. I forbindelse med efterforskningen har statsadvokaten anmodet en dansk domstol om at få overført rettigheden til domænenavnet til statsadvokaten. Domstolen har imødekommet statsadvokatens anmodning.
Rettens kendelse kan rekvireres hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet på mailadressen saoek@ankl.dk med angivelse i emnefeltet ”Oplysninger om kendelsen vedrørende beslaglæggelse af domænet [angivelse af domænenavnet]”.The Danish State Prosecutor for Serious Economic and International Crime is presently conducting a criminal investigation that involves this domain name. As part of the investigation the state prosecutor has requested a Danish Court to transfer the rights of the domain name to the state prosecutor. The Court has complied with the request.
The Court's dicision can be obtained from The Danish State Prosecutor for Serious Economic and International Crime by sending an email to: saoek@ankl.dk stating in the subject field ”information about the court order seizing the domain name [stating the domain name concerned]”.    
STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG ØKONOMISK OG INTERNATIONAL KRIMINALITET -  KAMPMANNSGADE 1 -  1604 KØBENHAVN V
TELEFON + 45 72 68 90 00 FAX + 45 45 15 01 19    E-mail: saoek@ankl.dk    Web: www.rigsadvokaten.dk   Web:www.politi.dk


    

STATE PROSECUTOR FOR SERIOUS ECONOMIC AND INTERNATIONAL CRIME -  KAMPMANNSGADE 1  -  DK - 1604 COPENHAGEN
TELEPHONE + 45 72 68 90 00   FAX NO + 45 45 15 01 19    E-mail: saoek@ankl.dk    Web: www.rigsadvokaten.dk   Web:www.politi.dk